BBR Hakkında


BBR Network

BBR; ardgerme, eğik askı ve bağlantılı inşaat alanında uzmanlaşmış öncü mühendislik şirketlerinin ağıdır. 1944 yılında üç İsviçreli Antonio Brandestini, Max Bikenmaier, ve Mirko Robin Ros tarafından yenilikçi çözümler ve teknik mükemmeliyet amacıyla sistem kurulmuştur.

BBR Ağı, İsviçre‘deki Teknik ve Geliştirme Merkezi‘nden dünyaya uzanmaktadır. Bu ağ, en yeni uluslararası teknolojilerin yanı sıra en yetenekli mühendislerin çalışmalarını barındırmaktadır.

Küresel BBR Ağı

Küresel BBR Ağı‘nda gelenekler ve güçlü bağlar ile son teknoloji birlikte harmanlanmıştır. BBR, her biri kendi ülkesinde uzman olan üyelerine en gelişmiş teknik bilgi ve kaynaklara erişim imkanı sağlamakta, uluslararası ortaklarla geniş ölçekte bilgi alışverişine olanak tanımaktadır. Bu sayede; küresel ortaklıklar, iş birlikleri, efektif ihale süreçleri, uzman personel temini, özel ekipman ve teknik bilgi birikiminin aktarımı gibi avantajları ortaya çıkararak her üyeye faaliyet gösterdiği ülkede rekabet gücü sağlamaktadır.

BBR Ağı Faaliyetleri

Tüm BBR Ağı üyeleri kendi ülkelerinde saygı duyulan bir konumda olup bölgelerinde güçlü bağlantılara sahiplerdir. Üyeler, ana faaliyet konuları olan ardgermenin yanı sıra yerel pazarlarında bu iş koluna uygun inşaat hizmetleri sunmaktadır. BBR yapısında bulunan ürünleri esas almak kaydıyla her bir BBR Ağ üyesi, ihtiyaca göre farklı yapıda şekillendirilmiştir.

BBR ve KAPPA

KAPPA, 2019 yılında BBR ağına katılan İLK Türk firma olmuş ve BBR ağının deneyim ve dünyaca onaylı teknolojilerini Türkiye İnşaat sektörünün kullanımına sunmuştur.

BBR Teknoloji ve Markaları

BBR teknolojileri; tüneller, binalar, sıvılaştırılmış gaz tankları, barajlar, deniz yapıları, nükleer santraller, istinat duvarları, silolar, kuleler, tanklar, atık su arıtma tesisleri, su depoları ve rüzgar santralleri gibi çok farklı yapılara uygulanabilmektedir.

BBR; CONA®, BBRV®, HiAm®, HiEx, DINA®, SWIF®, BBR E-Trace ve CONNÆCT® gibi dünyaca tanınan BBRTM markalarıyla inşa edilen binlerce yapı, yenilikçi ve mükemmeliyetçi bir başarı geçmişine sahiptir.

BBR Ağı, profesyonellik, yenilik ve en son teknoloji ile geleceği inşa etmeye odaklanmıştır.

BBR Hakkında


BBR Network

BBR; ardgerme, eğik askı ve bağlantılı inşaat alanında uzmanlaşmış öncü mühendislik şirketlerinin ağıdır. 1944 yılında üç İsviçreli Antonio Brandestini, Max Bikenmaier, ve Mirko Robin Ros tarafından yenilikçi çözümler ve teknik mükemmeliyet amacıyla sistem kurulmuştur. BBR Ağı, İsviçre‘deki Teknik ve Geliştirme Merkezi‘nden dünyaya uzanmaktadır. Bu ağ, en yeni uluslararası teknolojilerin yanı sıra en yetenekli mühendislerin çalışmalarını barındırmaktadır.

Küresel BBR Ağı

Küresel BBR Ağı‘nda gelenekler ve güçlü bağlar ile son teknoloji birlikte harmanlanmıştır. BBR, her biri kendi ülkesinde uzman olan üyelerine en gelişmiş teknik bilgi ve kaynaklara erişim imkanı sağlamakta, uluslararası ortaklarla geniş ölçekte bilgi alışverişine olanak tanımaktadır. Bu sayede; küresel ortaklıklar, iş birlikleri, efektif ihale süreçleri, uzman personel temini, özel ekipman ve teknik bilgi birikiminin aktarımı gibi avantajları ortaya çıkararak her üyeye faaliyet gösterdiği ülkede rekabet gücü sağlamaktadır.

BBR Ağı Faaliyetleri

Tüm BBR Ağı üyeleri kendi ülkelerinde saygı duyulan bir konumda olup bölgelerinde güçlü bağlantılara sahiplerdir. Üyeler, ana faaliyet konuları olan ardgermenin yanı sıra yerel pazarlarında bu iş koluna uygun inşaat hizmetleri sunmaktadır. BBR yapısında bulunan ürünleri esas almak kaydıyla her bir BBR Ağ üyesi, ihtiyaca göre farklı yapıda şekillendirilmiştir.

BBR ve KAPPA

KAPPA, 2019 yılında BBR ağına katılan İLK Türk firma olmuş ve BBR ağının deneyim ve dünyaca onaylı teknolojilerini Türkiye İnşaat sektörünün kullanımına sunmuştur.

BBR Teknoloji ve Markaları

BBR teknolojileri; tüneller, binalar, sıvılaştırılmış gaz tankları, barajlar, deniz yapıları, nükleer santraller, istinat duvarları, silolar, kuleler, tanklar, atık su arıtma tesisleri, su depoları ve rüzgar santralleri gibi çok farklı yapılara uygulanabilmektedir.

BBR; CONA®, BBRV®, HiAm®, HiEx, DINA®, SWIF®, BBR E-Trace ve CONNÆCT® gibi dünyaca tanınan BBRTM markalarıyla inşa edilen binlerce yapı, yenilikçi ve mükemmeliyetçi bir başarı geçmişine sahiptir.

BBR Ağı, profesyonellik, yenilik ve en son teknoloji ile geleceği inşa etmeye odaklanmıştır.